บ้านและอาคารเบอร์ 5

บ้านและอาคารเบอร์ 5

กฟผ. ดำเนินโครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในบ้านและอาคาร เป็นการสนับสนุนการดำเนินมาตรการกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร (Building Energy Code ; BEC) ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (Energy Efficiency Plan ; EEP)

ข่าวและกิจกรรม

“บ้านประหยัดพลังงาน” ทางออกใหม่สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

“บ้านประหยัดพลังงาน” ทางออกใหม่สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กฟผ.จับมือ 4 หน่วยงานพันธมิตร ลงนาม MOU ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย ผลักดันบ้านประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต ร่วมสู้โควิด-19 ระลอกใหม่ไปด้วยกัน

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต ร่วมสู้โควิด-19 ระลอกใหม่ไปด้วยกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ราวต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เห็นได้จากยอดจำนวนผู้ติดเชื้อที่แตะหลักหมื่นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ใช่แค่สร้างความเครียด ความวิตกกังวลแก่ประชาชนเท่านั้น

กฟผ. จับมือ กคช. เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศ มุ่งเป้าส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

กฟผ. จับมือ กคช. เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศ มุ่งเป้าส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

กฟผ. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 ณ โครงการเคหะชุมชนฯ บ่อวิน จังหวัดชลบุรี แห่งแรกอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าให้ผู้อยู่อาศัยทั้งโครงการ กว่า 1.66 ล้านบาทต่อปี พร้อมตั้งเป้าพัฒนาให้เกิดบ้านเบอร์ 5 ทั่วประเทศ ประมาณ 100,000 หลัง ภายใน 5 ปี

กฟผ. จับมือ กคช. พัฒนาบ้านเบอร์ 5 สู่ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กฟผ. จับมือ กคช. พัฒนาบ้านเบอร์ 5 สู่ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กฟผ. ร่วมกับ กคช. เดินหน้าพัฒนาบ้านเบอร์ 5 ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย พร้อมขยายขอบเขตสู่การส่งเสริมให้เป็นชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Smart and Sustainable Community for Better Well-being (SSC) บูรณาการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านและยั่งยืน

กฟผ. จับมือ กคช. สานต่อโครงการบ้านเบอร์ 5 พร้อมขยายการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานไปสู่ชุมชนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

กฟผ. จับมือ กคช. สานต่อโครงการบ้านเบอร์ 5 พร้อมขยายการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานไปสู่ชุมชนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

กฟผ. ร่วมกับ กคช. ลงนามความร่วมมือโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรือโครงการบ้านเบอร์ 5 ในระยะที่ 2 ตั้งเป้าหมายเดินหน้าส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในที่อยู่อาศัยของ กคช. เดิม และที่อยู่อาศัยที่มีแผนงานสร้างใหม่ รวมกว่า 10 พื้นที่

กฟผ. เดินหน้าพัฒนาฉลากเบอร์ 5 บ้านและอาคาร ภายใต้เกณฑ์ใหม่ ยกระดับการออกแบบที่พักอาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

กฟผ. เดินหน้าพัฒนาฉลากเบอร์ 5 บ้านและอาคาร ภายใต้เกณฑ์ใหม่ ยกระดับการออกแบบที่พักอาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แถลงผลการศึกษาหลักเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร ภายใต้เกณฑ์การศึกษาใหม่ ที่จะช่วยผลักดันและยกระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านและอาคารให้สูงขึ้น

บ้านและอาคารเบอร์ 5

กฟผ. ดำเนินโครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในบ้านและอาคาร โดยพัฒนาการออกแบบบ้านและอาคาร รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นการสนับสนุนการดำเนินมาตรการกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร (Building Energy Code ; BEC) ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (Energy Efficiency Plan ; EEP) โดยมีขอบเขตดำเนินการครอบคลุมดังนี้

บ้านที่อยู่อาศัย

ครอบคลุมบ้านสำหรับผู้มีรายได้ทุกระดับใน 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว

บ้านเดียว บ้านแฝด และบ้านแถว

อาคาร

ครอบคลุมอาคารก่อสร้างใหม่ และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป   ใน 10 ประเภทอาคาร ได้แก่ สำนักงาน, สถานศึกษา, โรงมหรสพ, สถานบริการ,  ห้างสรรพสินค้า, อาคารชุมนุมคน, โรงแรม, โรงพยาบาล, อาคารชุด และหอพัก  หรืออพาร์ทเม้นต์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สมัครและยื่นแบบก่อสร้าง

เพื่อขอรับการประเมิน

ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจเช็คความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร

บ้านและอาคาร : 7 วัน

วิเคราะห์ประเมินผล

ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามเกณฑ์บ้านและอาคารเบอร์ 5

บ้าน : 15 วัน
อาคาร : 30 วัน

แจ้งผลการประเมิน

ค่าประสิทธิภาพพลังงานและให้การรับรองแบบก่อสร้างที่ผ่านเกณฑ์โดยการมอบฉลากให้กับแบบ

ตรวจโครงการระหว่างก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแบบที่ผ่านการรับรอง

กฟผ. มอบป้ายบ้าน/อาคารเบอร์ 5

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ

เกณฑ์ประสิทธิภาพ

เกณฑ์ประสิทธิภาพบ้านเบอร์ 5

การพิจารณาเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงานของบ้านเบอร์ 5 พิจารณา 2 ส่วน ได้แก่

 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) 100 คะแนน
 2. เกณฑ์เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other) 25 คะแนน

รวมคะแนนเต็ม 125 คะแนน

องค์ประกอบคะแนนขั้นต่ำคะแนนขั้นสูง
1. เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน
1.1 Overall Thermal Transfer Value (OTTV)4050
1.2 Roof Thermal Transfer Value (RTTV)2430
1.3 Lighting Power Density (LPD)810
1.4 Air Condition Efficiency
810
รวม80100
2. เกณฑ์เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 Passive Design5
2.2 Renewable Energy5
2.3 Energy Management Systems5
2.4 การระบายอากาศเชิงกล5
2.5 นวัตกรรมประหยัดพลังงานอื่นๆ
5
รวม25
คะแนนรวม125

เกณฑ์ประสิทธิภาพอาคารเบอร์ 5

การพิจารณาเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงานของอาคารเบอร์ 5 พิจารณา 2 ส่วน ได้แก่

 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) 100 คะแนน
 2. เกณฑ์เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other) 25 คะแนน

รวมคะแนนเต็ม 125 คะแนน

แบ่งอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ตามจำนวนชั่วโมงการใช้งาน ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 การใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน : สำนักงาน สถานศึกษา
 • กลุ่มที่ 2 การใช้งาน 12 ชั่วโมงต่อวัน : โรงมหรสพ สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน
 • กลุ่มที่ 3 การใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน : โรงพยาบาล อาคารชุด หอพักหรืออพาร์ทเม้นต์   
องค์ประกอบคะแนนขั้นต่ำคะแนนขั้นสูง
ค่าประสิทธิภาพคะแนนค่าประสิทธิภาพคะแนน
1. เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน
1.1 Overall Thermal Transfer Value (OTTV)กลุ่มที่ 1 : 46-50 W/m2
กลุ่มที่ 2 : 36-40 W/m2
กลุ่มที่ 3 : 27-30 W/m2
48กลุ่มที่ 1 : < 46 W/m2
กลุ่มที่ 2 : < 36 W/m2
กลุ่มที่ 3 : < 27 W/m2
60
1.2 Roof Thermal Transfer Value (RTTV)กลุ่มที่ 1 : 6-10 W/m2
กลุ่มที่ 2 : 5-8 W/m2
กลุ่มที่ 3 : 3-6 W/m2
16กลุ่มที่ 1 : < 6 W/m2
กลุ่มที่ 2 : < 5 W/m2
กลุ่มที่ 3 : < 3 W/m2
20
1.3 Lighting Power Density (LPD)กลุ่มที่ 1 : 5-10 W/m2
กลุ่มที่ 2 : 5-11 W/m2
กลุ่มที่ 3 : 4-12 W/m2
8กลุ่มที่ 1 : < 5 W/m2
กลุ่มที่ 2 : < 5 W/m2
กลุ่มที่ 3 : < 4 W/m2
10
1.4 Air Condition Efficiency
Fixed Speed เบอร์ 5 /
ค่า COP ขั้นต่ำ /
ผ่านเกณฑ์ BEC
8Fixed Speed เบอร์ 5 มีดาว /
Inverter หรือ VRF > 50% /
VSD, Magnetic Bearing,
Smart Chiller
10
รวม80100
2. เกณฑ์เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 Passive Design5
2.2 Renewable Energy5
2.3 Energy Management Systems5
2.4 การระบายอากาศเชิงกล5
2.5 นวัตกรรมประหยัดพลังงานอื่นๆ
5
รวม25
คะแนนรวม125

สมัครร่วมโครงการ

สมัครร่วมโครงการบ้านเบอร์ 5

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง พร้อมทั้งแนบเอกสารสำหรับใช้ประกอบการตรวจประเมินแบบบ้านเบอร์ 5 ดังนี้

 1. แบบการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างผนัง หลังคา และกระจกโดยมีรายละเอียดวัสดุ และความหนา
 2. แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบปรับอากาศ
 3. แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบส่องสว่าง
 4. แบบการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (ถ้ามี)
 5. แบบฟอร์มรายการนวัตกรรมและการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ (ถ้ามี)
 6. รูปภาพบ้านตัวอย่าง

สมัครร่วมโครงการอาคารเบอร์ 5

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง พร้อมทั้งแนบเอกสารสำหรับใช้ประกอบการตรวจประเมินแบบอาคารเบอร์ 5 ดังนี้

 1. แบบการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างผนัง หลังคา และกระจกโดยมีรายละเอียดวัสดุ และความหนา
 2. แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบปรับอากาศ
 3. แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบส่องสว่าง
 4. แบบการก่อสร้างระบบทำน้ำร้อน (ถ้ามี)
 5. แบบการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (ถ้ามี)
 6. แบบฟอร์มรายการนวัตกรรมและการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ (ถ้ามี)
 7. รูปภาพอาคารตัวอย่าง

ตรวจสอบสถานะเข้าร่วมโครงการ

เรื่องน่ารู้

อยากรู้เรื่องสี ไม่ต้องรีรอ มาดูกันเลยยย!!!

อยากรู้เรื่องสี ไม่ต้องรีรอ มาดูกันเลยยย!!!

การเลือกใช้สีทาบ้าน ให้สบายตัว สบายกระเป๋า จากตอนที่แล้วเราได้พูดถึง แอร์เบอร์ 5 ทำให้ชีวิตดีขึ้นแค่ไหน กันไปแล้วนะคะ มีข้อเสนอแนะจากทางผู้อ่านสนใจในเรื่องการเลือกสีทาบ้าน เสนอเข้ามา ทีมงานเราก็พร้อมสนองนะคะ ^^ วันนี้มาทำความรู้จักกับเทคนิคการเลือกสีให้กับบ้านของเรากันเลย

แอร์เบอร์ 5 ทำให้ชีวิตดีขึ้นแค่ไหนนนน!!!

แอร์เบอร์ 5 ทำให้ชีวิตดีขึ้นแค่ไหนนนน!!!

มีความรู้ดีๆ มาฝากค่าาา!! มีผู้อ่าน เขียนมาบอกอยากรู้วิธีการเลือกเครื่องปรับอากาศบ้าง เพราะที่บ้านกำลังจะซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่พอดี ทีมงานเราพร้อมจัดให้ค่า ^^ วันนี้มาทำความรู้จักวิธีเลือกซื้อและใช้งานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ซึ่งนอกจากจะได้ห้องที่เย็นสบายแล้วยังช่วยให้ท่านประหยัดค่าไฟและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย

LED D จริงไหมม!!!

LED D จริงไหมม!!!

จากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงข้อดี-ข้อเสีย ของฉนวนกันความร้อนกันไปแล้วนะคะ มีข้อเสนอแนะจากทางผู้อ่านต้องการที่สนใจในเรื่องของหลอด LED ดียังไง เสนอเข้ามา เราก็พร้อมสนองนะคะ ^^ วันนี้มาทำความรู้จักกับหลอดไฟ LED ที่ใช้ภายในบ้านกันเลย

ฉนวนกันความร้อนช่วยบ้านให้ไม่ร้อนได้อย่างไร!!!

ฉนวนกันความร้อนช่วยบ้านให้ไม่ร้อนได้อย่างไร!!!

จากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงข้อดี-ข้อเสีย ของอิฐมวลเบากันไปแล้วนะคะ มีข้อเสนอแนะจากทางผู้อ่านต้องการที่สนใจในเรื่องของฉนวนกันความร้อนเสนอเข้ามา เราก็พร้อมสนองนะคะ ^^ วันนี้มาทำความรู้จักกับฉนวนกันความร้อนที่ใช้ภายในบ้านกันเลย

รู้หรือไม่!!! ข้อดีข้อเสียของอิฐมวลเบาที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

รู้หรือไม่!!! ข้อดีข้อเสียของอิฐมวลเบาที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

หากพูดถึงอิฐมวลเบาแล้วละก็ หลายคนอาจจะคิดถึงผนังบ้านของคุณอยู่ใช่ไหมคะ เพราะในปัจจุบัน อิฐมวลเบาเป็นวัสดุที่นิยมนำมาก่อเป็นผนังบ้าน ด้วยคุณสมบัติของอิฐมวลเบาบางประการ ที่มีมากกว่าวัสดุก่อผนังชนิดอื่น จึงทำให้ได้รับความนิยมในวงการก่อสร้าง หากใครที่กำลังหาวัสดุสร้างผนังบ้านแล้วละก็ อิฐมวลเบาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่จะนำไปใช้ เพื่อที่จะให้คุณเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น วันนี้พวกเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับอิฐมวลเบาให้มากยิ่งขึ้น ทั้งข้อดีและของเสียของอิฐมวลเบากันค่ะ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจากความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้า และส่งผลถึงการช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถลดก๊าซ CO2 จากการผลิตไฟฟ้าลงได้

สื่อวีดีโอ

กฟผ. เปิดบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกของไทย
อาคารเบอร์ 5 โรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม”

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

A :  กฟผ. ดำเนินการตรวจประเมินแบบก่อสร้างบ้านและอาคาร พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการ ประเมิน และให้การรับรองแบบก่อสร้างที่ผ่านเกณฑ์เบอร์ 5 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

A :  หลังจากผู้สนใจสมัครและยื่นแบบก่อสร้าง กฟผ. จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องประมาณ 7 วัน และจะดำเนินการวิเคราะห์ประเมินผล ใช้เวลาประมาณ 30 วัน พร้อมทั้งดำเนินการสรุปผลแจ้งไปยังผู้ประสานงานโครงการ โดยรวมระยะเวลาในการ ดำเนินการตรวจประเมินแบบก่อสร้างทั้งสิ้น ประมาณ 45 วัน (ทั้งนี้ หากข้อมูลหรือ เอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมินไม่ครบถ้วน อาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการขยายออกไป)

A :  สามารถนำส่งให้ กฟผ. ตรวจประเมินตามเกณฑ์บ้านและอาคารเบอร์ 5 ได้ โดยกรณีที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ จะต้องดำเนินการปรับปรุงบ้าน/อาคารให้มีค่าประสิทธิภาพพลังงานดีขึ้น ซึ่งจะ ทำได้ยากกว่าบ้าน/อาคารที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง เนื่องจากการปรับปรุงกรอบอาคารของบ้าน/ อาคารที่สร้างเสร็จแล้วนั้น จะมีความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

A :  บ้านที่อยู่อาศัยของบุคคลทั่วไป สามารถยื่นแบบมาให้ กฟผ. ตรวจประเมินค่าเกณฑ์ ประสิทธิภาพได้

ส่งคำถาม
  กองส่งเสริมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า

  ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

  ชั้น 7 อาคาร ท.103
  53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

  โทร : 0-2436-5555, 085-1116522
  email : eesp@egat.co.th

  back to top