การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน ใช้แนวคิด 4E

การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน ใช้แนวคิด 4E ประกอบด้วย

Eco Design : การออกแบบบ้านหรืออาคารที่ดี โดยพึ่งพาหรือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม เช่น การใช้แสงธรรมชาติ การอาศัยทิศทางลม เป็นต้น

Envelope : การเลือกใช้วัสดุกรอบอาคารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเลือกวัสดุผนัง, หลังคา หรือกระจก ที่มีประสิทธิภาพ ลดการนำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านหรืออาคาร

Electrical Equipment : การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5

Energy Management : การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม

การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน ใช้แนวคิด 4E ประกอบด้วย

หันหน้าทางทิศเหนือ เพราะโดดแดดน้อยที่สุดและได้รับลมเต็มที่

มีช่องลมเข้าออก 2 ด้าน ติดหน้าต่างให้อยู่ตรงกันข้าม จะช่วยระบายความร้อนดีที่สุด

ไม่ควรมีพื้นที่ดาดแข็งอย่างคอนกรีต ทางทิศใต้และทิศตะวันตก ซึ่งรับแดดจัด ควรปลูกหญ้าหรือต้นไม้แทน

รั้วบ้านต้องโปร่ง มีช่องว่างหรือระแนงให้ลมผ่านสะดวก

ออกแบบให้มีช่องแสงหรือหน้าต่าง ที่ทำให้แสงธรรมชาติส่องถึงทุกห้อง หากอยู่ทางทิศเหนือจะดีที่สุด

ปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาทางทิศใต้และทิศตะวันตก อาจเป็นไม้ยืนต้น ใบหนา ทรงพุ่มทึบแผ่แน่นที่ปลายยอด

ห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศให้ใช้ประตูและหน้าต่างที่มีการบังใบวงกบ เพื่อลดการรั่วซึมของอากาศ

ผนังด้านที่ถูกแสงมากให้ใช้วัสดุกันความร้อนได้ดี เช่น คอนกรีตมวลเบา ฉนวนกันความร้อน

ติดกระจกที่ช่วยลดแสงจ้าและความร้อน เช่น กระจกสีตัดแสงและกระจกชนิดแผ่รังสีต่ำ (Low – E) หรือติดฟิล์มกรองแสง

มีช่องอากาศตรงจั่วหลังคาหรือชายคา เพื่อช่วยระบายความร้อนใต้หลังคาสู่ภายนอก

ใช้สีทาผนังโทนอ่อน เพื่อสะท้อนแสงแดด เช่น สีขาวและสีครีม

ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา เช่น อลูมิเนียมฟอยล์ ฉนวนใยแก้วและแผ่นยิปซั่มบอร์ด

ติดตั้งชายคาและแผงกันแดด ให้ยื่นออกจากตัวบ้านอย่างน้อย 1 เมตร