กฟผ. เดินหน้าพัฒนาฉลากเบอร์ 5 บ้านและอาคาร ภายใต้เกณฑ์ใหม่ ยกระดับการออกแบบที่พักอาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แถลงผลการศึกษาหลักเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร ภายใต้เกณฑ์การศึกษาใหม่ ที่จะช่วยผลักดันและยกระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านและอาคารให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขยายผลสำเร็จจากอุปกรณ์ไฟฟ้าสู่ที่พักอาศัย หวังกระตุ้นให้เกิดการออกแบบก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวโครงการบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 22 กันยายน นี้

นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในงานแถลงผลการศึกษาหลักเกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร ซึ่ง กฟผ. ได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาในโครงการศึกษาดังกล่าว เพื่อยกระดับการใช้พลังงานให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงาน โดยมี ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานวิจัยฯ ร่วมแถลงผลการศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจจากภาคธุรกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย ร่วมรับฟัง ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร กล่าวว่า งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร มีเป้าหมายในการนำเสนอผลการศึกษา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร ที่อ้างอิงมาจากเกณฑ์มาตรฐานบ้านและอาคารอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยผลักดันและกระตุ้นการยกระดับการออกแบบบ้านและอาคารในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น จากเดิมที่ประเทศไทยมีมาตรฐานอยู่ในระดับขั้นพื้นฐาน (Minimum Energy Performance Standard, MEPS) อย่างเช่นเกณฑ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) อยู่แล้ว

สำหรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคารแบบใหม่ จะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนว่าบ้านและอาคารที่ได้รับฉลากฯ สามารถออกแบบและก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) และเกณฑ์นวัตกรรม และการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ (Innovation and Passive Design) โดยฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคารแบบใหม่ รองรับ บ้าน 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว (Town Home) และอาคาร 10 ประเภท ได้แก่ สำนักงาน, สถานศึกษา, โรงมหรสพ, สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด และหอพักหรืออพาทเมนต์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแถลงผลการศึกษา กฟผ. จะนำหลักเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร หารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเพื่อร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีกำหนดการเปิดตัวโครงการบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในวันที่ 22 กันยายน 2562 นี้ และจะขยายผลสู่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ และเอกชนต่อไป

back to top