กฟผ. จับมือ กคช. เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศ มุ่งเป้าส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

กฟผ. จับมือ กคช. เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศ มุ่งเป้าส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

กฟผ. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 ณ โครงการเคหะชุมชนฯ บ่อวิน จังหวัดชลบุรี แห่งแรกอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าให้ผู้อยู่อาศัยทั้งโครงการ กว่า 1.66 ล้านบาทต่อปี พร้อมตั้งเป้าพัฒนาให้เกิดบ้านเบอร์ 5 ทั่วประเทศ ประมาณ 100,000 หลัง ภายใน 5 ปี

วันนี้ (22 กันยายน 2562) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายฉลากบ้านเบอร์ 5 ระหว่าง กฟผ. และ กคช. โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ภูติเกียรติ์ขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีเป็นสักขีพยาน ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กฟผ. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 ณ โครงการเคหะชุมชนฯ บ่อวิน จังหวัดชลบุรี แห่งแรกอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าให้ผู้อยู่อาศัยทั้งโครงการ กว่า 1.66 ล้านบาทต่อปี พร้อมตั้งเป้าพัฒนาให้เกิดบ้านเบอร์ 5 ทั่วประเทศ ประมาณ 100,000 หลัง ภายใน 5 ปี

วันนี้ (22 กันยายน 2562) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายฉลากบ้านเบอร์ 5 ระหว่าง กฟผ. และ กคช. โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ภูติเกียรติ์ขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีเป็นสักขีพยาน ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่า โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านอยู่อาศัย (เบอร์ 5) ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยโครงการที่อยู่อาศัยระดับคุณภาพที่ได้มาตรฐานและเพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย ทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยโครงการตั้งอยู่ที่บริเวณตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดที่ดินทั้งโครงการประมาณ 45.56 ไร่ จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 415 หน่วย ขนาดพื้นที่ประมาณ 21 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยภายใน ประมาณ 54 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยภายนอก ประมาณ 5.5 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ และพื้นที่รับแขก ซึ่งโครงการได้มีการนำเกณฑ์ประเมินโครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (ECO VILLAGE) และหลักเกณฑ์ในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (UNIVERSAL DESIGN) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวางผังโครงการและออกแบบอาคาร

โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย เป็นมาตรการหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการยกระดับการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัยของประเทศ รองรับเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้าตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 โดยเชื่อมโยงเกณฑ์ประเมินพลังงานกับมาตรฐานประสิทธิภาพอาคารขั้นต่ำ หรือ Building Energy Code ซึ่งจะมีการขยายผลสู่ความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจภาคที่อยู่อาศัยในภาคเอกชนต่อไป โดยมีเป้าหมายให้เกิดการสร้างบ้านเบอร์ 5 ทั่วประเทศ ประมาณ 100,000 หลัง ภายในปี 2567