พิธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 พร้อมพิธีมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน และโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

เดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ใหม่ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และลดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน และโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่พลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามเป้าหมายของประเทศ

ภายในงาน มีกิจกรรมหลากหลาย

การเปิดตัวและติดฉลากชุดนักเรียนเบอร์ 5 อย่างเป็นทางการ เนื่องจากชุดนักเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตและการซื้อจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งยังมีการใช้ซ้ำ ซักรีดบ่อย กฟผ. จึงร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพัฒนามาตรฐานชุดนักเรียน เบอร์ 5 โดยมีคุณสมบัติสวมใส่สบาย ยับยาก ลดการรีดผ้า ลดใช้พลังงาน เนื่องจากใช้เทคโนโลยี CoolMode ช่วยลดอุณหภูมิขณะสวมใส่ลง 1-5 องศาเซลเซียส ทำให้ใส่แล้วเย็นสบาย มีความคงทนของเนื้อผ้าและคืนตัวหลังการซัก จึงช่วยประหยัดเวลาในการรีดผ้าตัวละ 2 นาที คิดเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 7.75 ล้านหน่วย หรือประมาณปีละ 31 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,709 ตัน/ปี

การลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ระหว่าง กฟผ. กับบริษัทผู้ประกอบการ โดยได้ประกาศเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมร่วมกันกำหนดมาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะดำเนินการทดสอบเพื่อติดฉลากเบอร์ 5 และเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป รวม 43 ราย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 •  เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 2 ประเภท เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ แบบชาร์จปกติ ที่ใช้ ในบ้านประชาชนทั่วไป และเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง หรือแบบชาร์จเร็ว ที่มีให้บริการตามสถานีชาร์จ และสถานที่ชุมชนต่าง ๆ
 • แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนโมเปดไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ออกแบบให้สามารถถอดออกจากตัวรถได้
 •  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดระบบปรับน้ำยาแปรผัน เป็นเครื่องปรับอากาศที่มี ชุดคอยล์ร้อน 1 ชุด ต่อกับชุดคอยล์เย็นภายในห้องหลายชุด เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร และสำนักงานทั่วไป

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ฯ ของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับบ้านและอาคาร ปี 2565 ได้แก่

 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 แบบ
  • โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศุภกฤต)
  • โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศุภกานต์)
  • โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศุภจิตรา)
  • โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศุภรดา)
  • โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศุภราช)
  • โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศุภฤทธิ์)
  • โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ (ศุภฤทัย)
 • บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 9 แบบ
  • โครงการ บ้านกลางเมือง The Edition พหลฯ-รามอินทรา (TOPAZ)
  • โครงการ แกรนด์พลีโน่ บางนา-อ่อนนุช (JANETTE)
  • โครงการ แกรนด์พลีโน่ บางนา-อ่อนนุช (SHANE)
  • โครงการ พลีโน่ บางนา-อ่อนนุช 2 (BEAMING)
  • โครงการ เซนโทร สาทร-กัลปพฤกษ์ (STARRY)
  • โครงการ เซนโทร สาทร-กัลปพฤกษ์ (LEGEND)
  • โครงการ เซนโทร สาทร-กัลปพฤกษ์ (MAGNITUDE)
  • โครงการ เซนโทร สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 1 (BRAVO-B)
  • โครงการ เซนโทร บางนา-ศรีนครินทร์ (CAPELLA)

การมอบโล่แสดงความขอบคุณ

 • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ปี 2563 – 2565 ได้แก่ จักรยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องซักผ้าแบบถังนอน และเครื่องฟอกอากาศ รวม 31 ราย   
 • องค์กรที่เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงาน จำนวน 19 ราย
 • องค์กรที่เข้าร่วมโครงการบ้านเบอร์ 5 และโครงการอาคารเบอร์ 5 จำนวน 5 ราย                                                                                            

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินงานจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ DSM ด้วยกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อ. ที่ 1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 อ. ที่ 2 อาคารและอุตสาหกรรมประสิทธิภาพพลังงานสูง และ อ. ที่ 3 อุปนิสัยการใช้พลังงานคุ้มค่าและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคที่อยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและคุ้มค่า ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เกือบ 35,000 ล้านหน่วย คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ถึง 16.4 ล้านตัน

#ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 #LabelNo5 #เปิดเทอม #ชุดนักเรียน #EV #กฟผ #EGAT #EGATforALL #CarbonNeutrality